Strona główna
  Liczebniki porządkowe-niemiecki
Liczebniki porządkowe wskazują miejsce w pewnym określonym porządku. Liczebniki porządkowe od 1-19 tworzy się przez dodanie do liczebnika głównego. Niemiecki-gramatyka niemiecka-Liczebnik-Liczebniki porządkowe. Liczebniki porządkowe od 1 do 19 tworzy się poprzez dodanie do liczebnika głównego. Gramatyka niemieckiego-podręcznik wraz z ćwiczeniami-Liczebniki główne odpowiadają na pytanie: który? która? które? np. Pierwszy, d. 28 Sty 2010. Indeks: Niemiecki-Liczebniki. Liczebniki porządkowe tworzy się przez dodanie do liczebników głównych przyrostka: Tworzenie liczebników porządkowych. Występowanie liczebników w zdaniu. Liczebniki porządkowe: • odpowiadają na pytanie der Wievielte? Seria wydawnicza sms-" Gramatyka niemiecka" Najnowsze ściągi: język niemiecki

. Liczebniki porządkowe w języku niemieckim występują z rodzajnikiem określonym, zaimkiem dzierżawczym lub zaimkiem wskazującym.
. Liczebniki porządkowe po niemiecku-Kardinalzahlen. Liczebniki porządkowe der, die, das erste– pierwszy der zweite– drugi.

Liczebniki porządkowe wskazują miejsce w pewnym określonym porządku Odpowiadają. liczby i liczebniki w jĘzyku NIEMIECKIM· niemiecki 3 formy czasownika. Liczebniki porządkowe (od 1 do19) tworzymy od liczebników głównych przez dodanie końcówki-t-zadania zarówno języka niemieckiego jak i angielskiego.
W opisach gramatyki niemieckiej używa się określenia przysłówek liczebnikowy (Zahladverb) w odniesieniu do liczebników przysłówkowych porządkowych.

1 Lut 2010. Kee003 napisał" w tym artykule chcę przedstawić wam jak tworzy się liczebniki główne i porządkowe w języku niemieckim.

12 Sty 2010. Liczebniki porządkowe zapytać kiedy masz urodziny kiedy się urodziłeś+ odpowiedz. Niemiecki liczebnik: liczebniki główne, porządkowe, określanie czasu. Liczebniki porządkowe w języku niemieckim występują razem z rodzajnikiem.
Liczebniki w dziale: gramatyka języka niemieckiego-wyjaśnienie, opis wraz z przykładami dla. Liczebniki porządkowe odmieniane są jak przymiotniki, np. Liczebniki możemy podzielią na: liczebniki główne, liczebniki porządkowe i liczebniki wielokrotne. Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. Liczebniki porządkowe w języku niemieckim występują z rodzajnikiem określonym. Język niemiecki-Ordnungszahlen Liczebniki porządkowe Liczebniki. . Liczby i liczebniki porządkowe-angielski· Czas w języku niemieckim· Odmiana przymiotników w języku niemieckim· Podstawowe pojęcia. Język włoski-Zasady tworzenia włoskich liczebników porządkowych. Niemiecki, Warszawa-nauka niemieckiego w Warszawie Jak się uczyć języków obcych?

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie: der, die, das Wievielte? w języku niemieckim rodzaj rzeczownika podkreśla używany wraz z nim rodzajnik. Język niemiecki-Ordnungszahlen Liczebniki porządkowe Liczebniki porządkowe (od 1 do19) tworzymy od liczebników głównych przez dodanie końcówki-t- W języku niemieckim możemy rozróżnić trzy rodzaje liczebników: liczebniki główne (Kardinalzahlen), liczebniki porządkowe (Ordinalzahlen) oraz liczebniki. Liczebniki porządkowe od 1 do 19 tworzy się poprzez dodanie do liczebnika głównego. Liczebniki porządkowe występują z rodzajnikiem określonym.

23 Lut 2010 . Gramatyka: liczebniki porządkowe, wyrazy określające liczbę i ilość, nazwy krajów i miejscowości. Niemiecki kurs dla początkujących.

Tłumaczenie liczebnik porzĄdkowy-znaczenie słowa. Liczebnik. Numéral. Porządkowy. Ordinal. Otwarty słownik polsko-niemiecki. Język angielski-języki obce, język angielski, niemiecki. Liczebniki główne Liczebniki porządkowe Tryb rozkazujący Tryby warunkowe.
Przelicz Systemy liczbowe liczebniki porzadkowe. Niemiecki. Hiszpański. Szwedzki. Liczebnik jest częścią mowy określającą liczbę lub kolejność. Starsze, ale ciągle będące w użyciu formy liczebników głównych i porządkowych przypominają system niemiecki; w tym przypadku 20 to" tyve" a 30 to“ " redve" Niemiecki-gramatyka online-Liczebniki Liczebniki główne ćwiczenie Liczebniki porządkowe ćwiczenie. Najlepiej jest w praktyce-stosując w zdaniach- . Twój wirtualny nauczyciel. Opracowane tematy, słówka, gramatyka, matura, czasy, odmiany. Skutecznie, profesjonalnie i co najważniejsze za.
Quiz na temat Liczebniki porządkowe po niemiecku. Sprawdź się w rywalizacji z innymi graczami na Quizon. Pl. Zna dyscypliny sportu po niemiecku. łączy poszczególne formy liczebników porządkowych z liczebnikami głównymi. Rozpoznaje stopień równy, wyższy i.
Sita niemiecki-wyniki wyszukiwania-itorrent. Net. Pl-Największa wyszukiwarka. Przyimki, czas przeszły dokonany, przymiotnik, liczebniki porządkowe. Edux. Pl: Scenariusz lekcji języka niemieckiego dla klasy i technikum: " Welches. Rozwijanie sprawności językowych z użyciem liczebników porządkowych i dat. Do określania czasu używa się w języku niemieckim liczebników głównych. Liczebniki porządkowe w języku niemieckim występują z rodzajnikiem określonym.
3 Mar 2010. Den+{liczebnik porządkowy}+-n+ miesiąc. w języku niemieckim występują tylko cztery przypadki, a odmianie podlega głównie rodzajnik. Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem Berlina (historia, zabytki). Liczebniki porządkowe. Odmiana czasowników (słabych, mocnych, nieregularnych, Go, tworząc przyjazne dla uczących się języka niemieckiego zadania. Liczebniki główne/Kardinalzahlen. 46. • Liczebniki porządkowe/Ordinalzahlen. 19 Maj 2010. Liczebniki ułamkowe (Bruchzahlen) tworzone są w języku niemieckim od liczebników porządkowych za pomocą przyrostka-tel (etymologicznie Teil.

Załącznik 1-Kurs języka niemieckiego a2 strona 1 z 2. Liczebniki porządkowe (der erste, der zweite, … ➢ Zaimki. Zaimki pytające (wer, wie, was. Liczebniki porządkowe występują z rodzajnikiem określonym, zaimkiem dzierżawczym lub zaimkiem. Niemiecki w praktyce„ 1000 podstawowych słów i zwrotów” Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki Słownik de-pl. Ich zadaniem jest odkrycie zasady tworzenia liczebników porządkowych w języku niemieckim. Liczebniki porządkowe (Ordinal numbers). Artykuł został zamieszczony w formacie zip. Aby móc obejrzeć materiał musisz mieć zainstalowany program obsługujący. Nauka: Liczebniki porządkowe/Números ordinales. Pierwszy á é í ó ú ń. Odpowiadam. Do powtórki. Trzeci á é í ó ú ń. Odpowiadam. Do powtórki . Potrzebuje Pilnie 25 Zdan z Liczebnikami Porzadkowymi! Bylem chory gdy moja klasa przerabiala o tym temat a musze napisac te zdania. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny. q zna liczebniki porządkowe; q prawidłowo odmienia rzeczownik z przymiotnikiem po. Jak wymawiać niemieckie litery oraz ich zbitki? To proste: Lektion 9: Die Ordnungs-und Bruchzahlen-Liczebniki porządkowe oraz ułamkowe. Rozmawia na temat planu lekcyjnego i swoich upodobań; potrafi zapytać ucznia z Niemiec o jego plan lekcji i o przedmioty; stosuje liczebniki porządkowe przy. Język angielski. Liczebniki porządkowe-zasady. jĘzyk niemiecki; jĘzyk hiszpaŃski; jĘzyk francuski; jĘzyk wŁoski; jĘzyk rosyjski.
Wymagania na poszczegÓlne oceny z jĘzyka niemieckiego. Zna liczebniki porządkowe. Prawidłowo odmienia rzeczownik z przymiotnikiem po rodzajniku. 17 Maj 2010. Liczebniki główne i porządkowe. a liczebnik porządkowy np. Trzeci lub ósmy pyt. Który z kolei? 1 0 najlepsza odpowiedź. Uczeń tłumaczy bezbłędnie zdania z języka polskiego na język niemiecki i. Zna i poprawnie stosuje liczebniki porządkowe, zaimek dzierżawczy w bierniku. Liczebniki porządkowe Ordinal Numbers Zacząć trzeba niestety od wyjątków, bo wszystkie trzy pierwsze liczebniki mają nieregularną formę: Wie spät ist es? Do określenia czasu w j. Niemieckim używamy liczebników głównych, inaczej niż w j. Polskim, gdzie używa się liczebników porządkowych.
Liczebniki porządkowe przeważnie występują z rodzajnikami: Liczebniki porządkowe są odmiennie i muszą być zgodne w liczbie i rodzaju z rzeczownikami.

Gramatyka: liczebniki porządkowe, wyrazy określające liczbę i ilość. Język niemiecki, kurs podstawowy cd cz. 2 Ilość słów i zwrotów-995 (bez słów i. 3 Liczebnik. 3. 1 Liczebniki główne; 3. 2 Liczebniki porządkowe. Przymiotnik (kenc. Adqektiv/adʒ ɛ ktiv/z niemieckiego Adjektiv) opisuje cechy osób.
J´zyka niemieckiego dla gimnazjum Wydawnictwa LektorKlett. Przy pomocy liczebnika porzà dkowego, a uczniowie wykonujà çwiczenie 8. w ksià ˝ce çwiczeƒ

Liczebnik. Liczebniki główne. Liczebniki porządkowe. Przyimek. Przyimki występujące z dopełniaczem. Skrót podstawowych zasad nowej pisowni niemieckiej. Z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych opracowała: Anita Waluch. Zastosować je w zdaniu. ▪ zna liczebniki porządkowe. Z pewnością wielu uczących się języka niemieckiego użyje apostrof i według. Również urzeczownikowione liczebniki porządkowe napiszemy dużą literą: Potrafi literować– zna alfabet niemiecki. · posługuje się liczebnikami głównymi, potrafi utworzyć liczebniki porządkowe-rozumie je
. Może jestem zarażony niemieckimi liczebnikami porządkowymi, ale piszę dla jasności np. 90. Upieram się, żeby pisać z kropeczką.

Program koła języka niemieckiego dla klasy i gimnazjum. Tworzenie liczebników porządkowych. · zdanie pytające z„ wann? ”

" Język niemiecki, oprócz liczebników porządkowych der fünfzigste (pięćdziesiąty), der sechzigste (sześćdziesiąty), ma specjalne liczebniki fünfziger. 2 Maj 2010. i i ii [win] [2009. Kurs języka niemieckiego. Przymiotnik, liczebniki porządkowe, zaimek wskazujący, daty, stopniowanie przymiotników. Gramatyka: liczebniki porządkowe, wyrazy określające liczbę i ilość, nazwy krajów i. Język niemiecki-kurs średnio zaawansowany-część 1 na cd. Alles klar Grammatik– Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami. Zasady tworzenia liczebników porządkowych; Zastosowanie liczebników porządkowych.
Marek Laskowski-Niemieckie liczebniki porządkowe i sposoby ich nauczania. Czyżby piąte koło u wozu? Zofia Ożóg-Cykl 4 lekcji poświęconych Giacomo.

Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem Berlina (historia, zabytki). Odmiana i stopniowanie przymiotnika i przysłówka. Liczebniki porządkowe.
Publikacja przeznaczona dla wszystkich uczących się języka niemieckiego. Liczebniki główne-Die Kardinalzahlen Liczebniki porządkowe-Die.

20 Paź 2004. Opowiedzieć o swojej lekcji języka niemieckiego, porównać sytuacje. Liczebniki główne od 1 do 1000-liczebniki porządkowe od 1-1000. 1. Podstawowy kurs języka niemieckiego, poziom 1. Przyimki, czas przeszły dokonany, przymiotnik, liczebniki porządkowe, zaimek wskazujący, daty.
Niemiecki dla początkujących. Spójniki: aber, denn, oder, sondern, und, przyimki lokalne z nazwami krajów i miejscowości, liczebniki porządkowe. Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego. Liczebniki porządkowe 1-12. Formuła wypowiadana podczas gry. w chowanego: Eins, zwei, drei, du bist frei!
[8] Niemieckie liczebniki porządkowe i sposoby ich nauczania. Czyżby piąte koło u wozu? Marek Laskowski/Języki Obce w Szkole. 2002, nr 2, s. 103-113.

Język niemiecki. Education-Primary-and-High-School. Sieben, einhundertzwanzig, • liczebniki porządkowe, np. Der siebte• liczebniki mnożne i.

Repetytorium niemiecki matura 2009 greg-matura. liczebniki-numeralien Liczebniki główne-Kardinalzahlen Liczebniki porządkowe-Ordinalzahlen . Daty (d), liczebniki porządkowe, uzgadnianie terminów spotkań. Scenariusz lekcji języka niemieckiego w Policealnym Studium Zawodowym.

 Menu
 : Liczebniki angielski wymowa
 : liczebniki rosyjskie po polsku
 : Liczebniki w języku rosyjskim
 : Liczebniki wielorakie łacińskie
 : liczebniki włoskie do 25
 : Liczebniki zbiorowe ćwiczenia
 : liczebniki 1 do 100
 : liczebniki angielskie
 : liczebniki arabskie
 : liczebniki cwiczenia
 : Blog literacki, blog erotyczny - seks i humor nie z tej ziemiLinki,
 . : : .
Powered by Wordpress | Designed by Elegant WPT